Projektowanie

Koncepcje

Najpierw jest pomysł. W inteligentnym domu wiele zależy od wymagań oraz oczekiwań klienta. Naszym zadaniem jest sprowadzić te wymagania do warstwy sprzętu oraz określić ogólne warunki, jakie powinna spełniać instalacja KNX. W koncepcji zawieramy opisy możliwych do zrealizowania na inwestycji funkcji, szkic algorytmu oraz propozycję produktów. Przygotowujemy również wstępną kalkulację inwestycji. Te czynności zawsze wykonujemy bezpłatnie.

Kompleksowe projekty

Jak już wspomnieliśmy, podstawą dobrze wykonanej instalacji jest dobry projekt. Do każdego zlecenia przygotowujemy projekt instalacji. Uzupełnimy rysunki o naszą instalację. Zaprojektujemy część elektryczną. Korzystamy z różnego oprogramowania wspomagającego projektowanie między innymi PC Schematic i Qcad. Klient otrzyma od nas gotowe rozwiązanie z naniesionymi trasami kablowymi, dobranym sprzętem i schematami elektrycznymi zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Comments are closed.